آخرین اخبار http://www.tebyan-kb.ir/ آخرین اخبار اداره کل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویر احمد FA خانه http://www.tebyan-kb.ir/Images/RssLogo.gif http://www.tebyan-kb.ir/ اداره کل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویر احمد Copyright اداره کل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویر احمد , 637392869769605582 20 Intech برگزاری اولین دوره تخصصی قرائت سطح(۶) قرآن در یاسوج اولین دوره تخصصی قرائت سطح(۶)قرآن در یاسوج برگزار شد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%aa-%d8%b3%d8%b7%d8%ad(%db%b6)-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-4659.aspx اخبارعمومی 2020/1/4 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%aa-%d8%b3%d8%b7%d8%ad(%db%b6)-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-4659.aspx قاریان قرآن کریم در کهگیلویه تجلیل شدند مراسم تجلیل از ۱۰ قاری و ترتیل‌خوان جزءخوانی قرآن کریم در شهرستان کهگیلویه برگزار شد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af-4656.aspx اخبارعمومی 2019/6/18 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af-4656.aspx دهه پر کار سازمان تبلیغات شهرستان کهگیلویهبرگزاری۳۰۰ برنامه فرهنگی مذهبی در ایام الله دهه فجر وایام فاطمیه در شهرستان کهگیلویهتصاویر به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی ؛حجت الاسلام عبدالله نعمتی پور، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کهگیلویه،ضمن ابراز خرسندی از حضور مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن،این حضور را نشانه بلوغ بصیرت دینی و سیاسی مردم عنوان کرد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%be%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%db%b3%db%b0%db%b0-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%81%d8%ac%d8%b1-%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-4654.aspx اخبارعمومی 2019/2/16 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%be%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%db%b3%db%b0%db%b0-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%81%d8%ac%d8%b1-%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-4654.aspx مأموریت روحانیون مقابله با شبهه‌افکنی دشمن است معاونت آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی کشور در جمع ائمه جمعه و جماعات استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:مأموریت روحانیون مقابله با شبهه‌افکنی دشمن است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%a8%d9%87%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%da%a9%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4653.aspx اخبارعمومی 2019/1/20 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%a8%d9%87%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%da%a9%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4653.aspx برگزاری جلسه ماهانه کارکنان تبلیغات اسلامی کهگیلویه با موضوع «چهل سالگی انقلاب» برگزاری جلسه ماهانه کارکنان تبلیغات اسلامی کهگیلویه با موضوع «چهل سالگی انقلاب» http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%c2%ab%da%86%d9%87%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%c2%bb-4649.aspx اخبارعمومی 2019/1/12 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%c2%ab%da%86%d9%87%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%c2%bb-4649.aspx برگزاری ۵۰۰ گفتمان با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی در کهگیلویه و بویراحمد حجت‌الاسلام برازش گفت: 500 گفتمان با موضوع انقلاب و بیان دستاوردهای 40 آن با حضور روحانیون اعزامی از قم در مدارس این استان برگزار می‌شوند. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b5%db%b0%db%b0-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4642.aspx اخبارعمومی 2019/1/8 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b5%db%b0%db%b0-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4642.aspx دستاوردهای انقلاب را باید برای ملت‌های دیگر تبیین کرد نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت:باید دستاوردهای انقلاب را علاوه بر مردم ایران به ملت هایی دیگر که از انقلاب اسلامی الگو گرفته‌اند، انتقال داد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%84%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af-4645.aspx اخبارعمومی 2019/1/8 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%84%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af-4645.aspx مسابقه نقاشی کودکان عاشورایی با حضور بیش از۲۲۰نفرکودک و نوجوان در حسینیه مرحوم کرمی برگزارشد به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان باشت مسابقه نقاشی کودکان عاشورایی باحضوربیش از220نفرکودک ونوجوان درحسینیه مرحوم کرمی برگزارشد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2%db%b2%db%b2%db%b0%d9%86%d9%81%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-4640.aspx اخبارعمومی 2018/10/8 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2%db%b2%db%b2%db%b0%d9%86%d9%81%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-4640.aspx ۱۵۰ برنامه ویژه دهه امامت و ولایت در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود مدیر کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 150 برنامه ویژه دهه امامت و ولایت در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%db%b1%db%b5%db%b0-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af-4639.aspx اخبارعمومی 2018/9/1 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%db%b1%db%b5%db%b0-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af-4639.aspx اطلاعیه ختم مرحوم حجت السلام محمودی نژاد در تهران http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-4638.aspx اخبارعمومی 2018/8/25 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-4638.aspx ۱۴هزار و ۱۰۰ روستا در انتظار روحانی مستقر هستند معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی در نشست تخصصی بررسی آسیب های اجتماعی استان های کهگیلویه و بویراحمد گفت: 14هزار و 100 روستا در انتظار روحانی مستقر هستند. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%db%b1%db%b4%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%db%b1%db%b0%db%b0-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-4634.aspx اخبارعمومی 2018/8/11 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%db%b1%db%b4%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%db%b1%db%b0%db%b0-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-4634.aspx مراجع دینی مورد حمایت دولت و مجلس هستند رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مراجع دینی مانند حوزه‌های علمیه، کانون‌ها و مراکز دینی مورد توجه و حمایت دولت و مجلس هستند. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-4637.aspx اخبارعمومی 2018/8/11 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-4637.aspx برگزاری ۱۷۰ برنامه فرهنگی در دهه کرامت در کهگیلویه سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کهگیلویه از برگزاری 170برنامه فرهنگی در دهه کرامت خبر داد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/دهدشت-232/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b7%db%b0-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-4635.aspx اخبار شهرستان ها 2018/8/1 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/دهدشت-232/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b7%db%b0-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-4635.aspx مشکلات جامعه امروزی به دلیل دورشدن از سبک زندگی قرآنی است حجت‌الاسلام سید محمد حسینی طلب گفت:مشکلات جامعه امروزی به دلیل دورشدن از سبک زندگی قرآنی است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/چرام-234/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4636.aspx اخبار شهرستان ها 2018/8/1 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/چرام-234/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4636.aspx تجلیل از جانبازان و آزادگان وظیفه ذاتی ادارات و نهادها است مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در جلسه کارگروه فرهنگی اداره کل گفت: تجلیل از جانبازان و آزادگان وظیفه ذاتی ادارات و نهادها است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%b0%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4626.aspx اخبارعمومی 2018/7/11 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%b0%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4626.aspx فعالیت مستمر ۷۰مبلغ در شهرستان کهگیلویه سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کهگیلویه گفت: 70مبلغ در قالب طرح هجرت و مستقر به صورت مستمر در شهر و روستاهای شهرستان کهگیلویه و بخش های تابعه فعالیت می‌کنند. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1-%db%b7%db%b0%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-4627.aspx اخبارعمومی 2018/7/11 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1-%db%b7%db%b0%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-4627.aspx دیدار مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه وبویراحمدبا فرماندار چرام مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد با فرماندار چرام دیدار کرد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%a7%d9%85-4628.aspx اخبارعمومی 2018/7/11 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%a7%d9%85-4628.aspx بازدید مدیر کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد از اداره تبلیغات اسلامی گچساران حجت‌الاسلام برازش مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه وبویراحمد، از اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گچساران بازدید کرد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%af%da%86%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-4629.aspx اخبارعمومی 2018/7/11 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%af%da%86%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-4629.aspx اوقات فراغت فرصتی برای تعالی و رشد باورهای دینی و کاهش آسیب های اجتماعی است حجت‌الاسلام رضوانی گفت:غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان عامل مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/سی-سخت-238/%d8%a7%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4630.aspx اخبار شهرستان ها 2018/7/11 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/سی-سخت-238/%d8%a7%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4630.aspx ترویج سبک زندگی قرآنی در جامعه ضروری است مدیر کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمدگفت:ترویج سبک زندگی قرآنی در جامعه ضروری است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4622.aspx اخبارعمومی 2018/6/17 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4622.aspx روز قدس روز اتحاد و همبستگی مسلمانان است رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنده گفت: روز قدس روز اتحاد و همبستگی مسلمانان است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4623.aspx اخبارعمومی 2018/6/17 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4623.aspx حضرت علی (ع) برای تحقق عدالت و عدل و داد به شهادت رسید سرپرست اداره تبلیغات اسلامی چرام گفت:حضرت علی (ع) برای تحقق عدالت و عدل و داد به شهادت رسید. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c-(%d8%b9)-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-4624.aspx اخبارعمومی 2018/6/17 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c-(%d8%b9)-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-4624.aspx مقابله با آسیب های اجتماعی حاشیه شهر یاسوج مستلزم حرکت جهادی و هیئتی است مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد،در جلسه با معاونین و کارشناسان فرهنگی گفت: مقابله با ناهنجاری های حاشیه شهر یاسوج مستلزم حرکت جهادی و ضربتی است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%84%d8%b2%d9%85-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4620.aspx اخبارعمومی 2018/6/9 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%84%d8%b2%d9%85-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4620.aspx پشتیبان یک مبلّغ دینی در تمامی مراحل فعالیتش، شناخت جایگاه ارزشمند خویش است سرپرست تبلیغات اسلامی کهگیلویه در دیدار با روحانی مستقر سوق گفت:پشتیبان یک مبلغ دینی در تمامی مراحل فعالیتش، شناخت جایگاه ارزشمند خویش است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%91%d8%ba-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b4%d8%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%ae%d9%88%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4621.aspx اخبارعمومی 2018/6/9 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%91%d8%ba-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b4%d8%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%ae%d9%88%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4621.aspx جلسه تودیع و معارفه روسای اداره تبلیغات اسلامی کهگیلویه با حضور مدیر کل تبلیغات اسلامی و اعضای شورای اداری کهگیلویه جلسه تودیع و معارفه روسای اداره تبلیغات اسلامی کهگیلویه برگزار شد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-4613.aspx اخبارعمومی 2018/4/12 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-4613.aspx حمایت از کالای ایرانی سکوی پرتابی در عرصه اقتصادی خواهد شد مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد در یادواره شهدای روستای گوراب گفت: حمایت از کالای ایرانی سکوی پرتابی در عرصه اقتصادی خواهد شد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%da%a9%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%b5%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b4%d8%af-4614.aspx اخبارعمومی 2018/4/12 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%da%a9%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%b5%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b4%d8%af-4614.aspx اعزام خیرین مسجدساز به روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد مدیر کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اعزام خیرین مسجدساز به روستاهای استان خبر داد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4615.aspx اخبارعمومی 2018/4/12 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4615.aspx انقلاب اسلامی استمرار نهضت فاطمی است مدیر کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در جمع کارکنان اداره کل گفت: انقلاب اسلامی استمرار نهضت فاطمی است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4611.aspx اخبارعمومی 2018/2/10 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4611.aspx مهمترین راهکار مقابله با طلاق و اعتیاد توجه به سبک زندگی اسلامی است مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمددر همایش عفاف و حجاب شهرستان لنده گفت: مهمترین راهکار مقابله با طلاق و اعتیاد توجه به سبک زندگی اسلامی است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4608.aspx اخبارعمومی 2017/12/24 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4608.aspx حجاب یک دستور دینی و از مسائل مهم جامعه ماست حجت‌الاسلام برازش مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد در همایش عفاف و حجاب در شهرستان لنده گفت: حجاب یک دستور دینی و از مسائل مهم جامعه ماست. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4609.aspx اخبارعمومی 2017/12/24 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4609.aspx راه اندازی نهضت احیاء حجاب و عفاف یک ضرورت ملی است مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد در جمع مدیران حوزه‌های علمیه این استان گفت: راه اندازی نهضت احیاء حجاب و عفاف یک ضرورت ملی است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b9%d9%81%d8%a7%d9%81-%db%8c%da%a9-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4606.aspx اخبارعمومی 2017/12/13 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b9%d9%81%d8%a7%d9%81-%db%8c%da%a9-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4606.aspx احیاء برنامه اعزام روحانیون در شبهای جمعه به روستاهای کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار قرار گرفت مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد در جمع کارکنان این اداره کل گفت: احیاء برنامه اعزام مبلغین و روحانیون در شب های جمعه به روستاها در دستور کار قرار گرفت. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa-4604.aspx اخبارعمومی 2017/12/11 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa-4604.aspx برگزاری همایش سفیران تبلیغ در استان کهگیلویه و بویراحمد به همت اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد همایش سفیران تبلیغ در یاسوج برگزار شد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4598.aspx اخبارعمومی 2017/12/9 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4598.aspx جلسه شورای اداری مدیران و معاونین کهگیلویه و بویراحمد جلسه شورای اداری مدیران و معاونین اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در باشت برگزار شد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4599.aspx اخبارعمومی 2017/12/9 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4599.aspx تقدیر استاندار کهگیلویه وبویراحمد از رئیس اداره تبلیغات اسلامی گچساران استادار استان کهگیلویه وبویراحمد از حجت‌الاسلام ملکوتی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گچساران تقدیر کرد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%af%da%86%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-4600.aspx اخبارعمومی 2017/12/9 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%af%da%86%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-4600.aspx همایش های نقش فرهنگ عفاف و حجاب در تحکیم خانواده در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود مدیر کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: همایش های عفاف و حجاب در سراسر استان کهگیلویه وبویراحمد برگزار می‌شود. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b9%d9%81%d8%a7%d9%81-%d9%88-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%da%a9%db%8c%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af-4601.aspx اخبارعمومی 2017/12/9 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b9%d9%81%d8%a7%d9%81-%d9%88-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%da%a9%db%8c%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af-4601.aspx سازمان تبلیغات اسلامی نهادی برگرفته شده از متن انقلاب اسلامی مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان کهگیلیویه و بویراحمد در گفتگو با روابط عمومی این اداره کل گفت: سازمان تبلیغات اسلامی نهادی برگرفته شده از متن انقلاب اسلامی است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-4595.aspx اخبارعمومی 2017/11/16 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-4595.aspx اعزام 25 روحانی به مدارس شهرستان کهگیلویه معاون تبلیغات اسلامی کهگیلویه از اعزام 25 روحانی به مدارس این شهرستان در سال تحصیلی جاری خبر داد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/دهدشت-232/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-25-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-4596.aspx اخبار شهرستان ها 2017/11/16 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/دهدشت-232/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-25-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-4596.aspx بصیرت لازمه شناخت لایه های آشکار و مخفی دشمنی دشمنان است مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی در جمع کارکنان نیروی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بصیرت لازمه شناخت لایه های اشکار و مخفی دشمنی دشمنان است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%b5%db%8c%d8%b1%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4597.aspx اخبارعمومی 2017/11/16 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%b5%db%8c%d8%b1%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4597.aspx نهضت فرهنگی تنها راه مقابله با ناتوی فرهنگی است مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان لزوم مساعدت همه جانبه از مسائل فرهنگی گفت: نهضت فرهنگی تنها راه مقابله با ناتوی فرهنگی است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4593.aspx اخبارعمومی 2017/11/8 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4593.aspx افزایش سطح آگاهی دینی مردم باید به وسیله تبلیغ و ترویج دین صورت بگیرد مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمدگفت: افزایش سطح آگاهی دینی مردم باید به وسیله تبلیغ و ترویج دین صورت بگیرد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%d8%af-4589.aspx اخبارعمومی 2017/10/16 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%d8%af-4589.aspx برگزاری جلسه ماهانه مدیران ومعاونین تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد روح الله اسدزاده رابط خبری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گچساران گفت: جلسه ماهانه مدیران و معاونین تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد برگزار شد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4590.aspx اخبارعمومی 2017/10/16 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4590.aspx حرکت در مسیر ولایت مهم ترین درس عاشورا است مدیر کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد در جمع عزاداران حسینی در حسینیه همدانی ها مقیم یاسوج گفت: حرکت در مسیر ولایت مهم ترین درس عاشورا است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4591.aspx اخبارعمومی 2017/10/16 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4591.aspx کار فرهنگی نیاز به ابتکار و خلاقیت دارد مدیر کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد در گفتگو با روابط عمومی این اداره کل گفت: کار فرهنگی نیاز به ابتکار و خلاقیت دارد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-4592.aspx اخبارعمومی 2017/10/16 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-4592.aspx دیدار مدیر کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد با معاون تشکلهای دینی ومراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی مدیر کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد با معاون تشکلهای دینی ومراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی دیدار وگفتگو کرد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b4%da%a9%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-4588.aspx اخبارعمومی 2017/9/23 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b4%da%a9%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-4588.aspx حضور معاون توسعه و پشتیبانی سازمان در کهگیلویه وبویراحمد علیرضا هوشیار معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی، فرزاد باقرزاده مدیرکل امورحقوقی و محسن رشمئه ای رئیس اداره کارگزینی و رفاه سازمان از اداره کل تبلیغات اسلامی استان بازدید کردند. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%88-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4587.aspx اخبارعمومی 2017/9/17 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%88-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4587.aspx دیدار مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد با مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران دیدار و در خصوص فعالیت های فرهنگی و اسلامی گفتگو کرد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%b2-%da%af%da%86%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-4585.aspx اخبارعمومی 2017/9/11 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%b2-%da%af%da%86%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-4585.aspx عید سعید غدیرخم سند حقانیت شیعه است رئیس اداره تبلیغات اسلامی چرام گفت:عید سعید غدیرخم سند حقانیت شیعه است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%ae%d9%85-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%ad%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4586.aspx اخبارعمومی 2017/9/11 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%ae%d9%85-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%ad%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4586.aspx تقسیم کشور به 5 منطقه تبلیغی در جهت رفع چالش ها و موانع فرهنگی حجت‌الاسلام دارابی معاون امور مجلس و استانها در سی سخت گفت: کشور را به 5 منطقه تبلیغی تقسیم کرده ایم تا با بررسی و تبادل نظر در جهت رفع چالش ها و موانع فرهنگی اجتماعی اقدام کنند. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-5-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-4583.aspx اخبارعمومی 2017/8/30 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-5-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-4583.aspx رمز ماندگاری شهیدان رجائی و باهنر،اخلاص در گفتار و کردار بود رئیس اداره تبلیغات اسلامی کهگیلویه در آغاز هفته دولت گفت:رمز ماندگاری شهیدان رجائی و باهنر،اخلاص آنها در گفتار و کردار بود. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%b1%d8%8c%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af-4584.aspx اخبارعمومی 2017/8/30 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%b1%d8%8c%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af-4584.aspx برگزاری اولین جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین حسینی در یاسوج اولین جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین حسینی در دفتر مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در یاسوج برگزار شد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-4580.aspx اخبارعمومی 2017/8/28 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-4580.aspx توجه به مقوله فرهنگ، زمینه ساز رشد همه جانبه کشور است مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد گفت: توجه به مقوله فرهنگ، زمینه ساز رشد همه جانبه کشور است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%82%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d8%8c-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4578.aspx اخبارعمومی 2017/8/21 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%82%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d8%8c-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4578.aspx مبلّغین برای تاثیرگذاری بیشتر خود را به علم روز مجهز کنند مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد گفت: مبلّغین برای تاثیرگذاری بیشتر به همه نرم افزارها و ابزارهای نوین ارتباطی اشراف پیداکنند و خود را به علم روز مجهز کنند. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%91%d8%ba%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b2-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af-4579.aspx اخبار سازمانی 2017/8/21 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-سازمانی-111/%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%91%d8%ba%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b2-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af-4579.aspx مبلّغین برای تاثیرگذاری بیشتر خود را به علم روز مجهز کنند مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد گفت: مبلّغین برای تاثیرگذاری بیشتر به همه نرم افزارها و ابزارهای نوین ارتباطی اشراف پیداکنند و خود را به علم روز مجهز کنند. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%91%d8%ba%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b2-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af-4574.aspx اخبارعمومی 2017/8/2 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%91%d8%ba%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b2-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af-4574.aspx جهاد فرهنگی، آرمان های انقلاب و نظام را بیمه خواهد کرد مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمدگفت: جهاد فرهنگی آرمان های انقلاب و نظام را بیمه خواهد کرد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%8c-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af-4575.aspx اخبارعمومی 2017/8/2 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%8c-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af-4575.aspx فضای مجازی هم فرصت است و هم تهدید، نخبگان فرهنگی سریعتر دست به کار شوند مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد گفت: به شدت در حال گسترش است و این موضوع هم فرصت است و هم تهدید، نخبگان فرهنگی سریعتر دست به کار شوند. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d9%85-%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af%d8%8c-%d9%86%d8%ae%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-4568.aspx اخبارعمومی 2017/7/5 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d9%85-%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af%d8%8c-%d9%86%d8%ae%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-4568.aspx توزیع 10هزار جلد قرآن کریم در مناطق محروم کهگیلویه و بویراحمد مدیر کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌و گو با خبرنگار شبکه استانی «دنا» از توزیع 10 هزار جلد قرآن کریم در مناطق مختلف این شهرستان خبر داد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-10%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4569.aspx اخبارعمومی 2017/7/5 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-10%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4569.aspx فعالیت سفیران جهادی تبلیغ در کشور نقش بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد گفت: فعالیت سفیران جهادی تبلیغ در کشور نقش بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a8%d8%b3%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-4570.aspx اخبارعمومی 2017/7/5 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a8%d8%b3%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-4570.aspx دبیرستان دخترانه معارف صدرا در دهدشت راه‌اندازی می‌شود مدیرکل سازمان تبیلغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: دبیرستان دخترانه معارف در دهدشت راه‌اندازی می‌شود. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%87%d8%af%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af-4571.aspx اخبارعمومی 2017/7/5 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%87%d8%af%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af-4571.aspx تقدیرمدیرکل اجتماعی،فرهنگی و معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه وبویراحمد از مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مدیرکل اجتماعی،فرهنگی و معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه وبویراحمد ازمدیر کل تبلیغات اسلامی استان در راستای ارتقاءصیانت از حقوق شهروندی و فرهنگ عفاف و حجاب تقدیرکرد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d8%8c%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-4565.aspx اخبارعمومی 2017/6/13 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d8%8c%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-4565.aspx دیدار رئیس اداره تبلیغات اسلامی چرام بامددجویان کمیته امداد این شهرستان رئیس اداره تبلیغات اسلامی چرام با مددجویان کمیته امداد این شهرستان دیدار و گفتگو کرد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/چرام-234/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-4566.aspx اخبار شهرستان ها 2017/6/13 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/چرام-234/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-4566.aspx قیام خونین 15 خرداد سال 1342 آغازگر نهضت اسلامی است حجت‌الاسلام قیومی، مدرس حوزه علمیه قم در یاسوج گفت: قیام خونین 15 خرداد سال 1342 آغازگر نهضت اسلامی است و نقش بسزایی در پیروزی انقلاب در سال 1357 داشت. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86-15-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1342-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b1-%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4562.aspx اخبارعمومی 2017/6/11 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86-15-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1342-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b1-%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4562.aspx مکتب تمدن ساز رمضان، بهترین فرصت اصلاح سبک زندگی و تحول درونی است مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد گفت: مکتب تمدن ساز رمضان، بهترین فرصت برای اصلاح سبک زندگی و تحول درونی است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4563.aspx اخبارعمومی 2017/6/11 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4563.aspx اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد دستگاه برتر در حوزه حقوق شهروندی معرفی شد بر اساس نتایج بررسی عملکرد سال 1395 دستگاههای اجرایی استان،اداره کل تبلیغات اسلامی موفق به کسب رتبه برتر در حوزه صیانت از حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب گردید. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af-4564.aspx اخبارعمومی 2017/6/11 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af-4564.aspx اعزام 800 مبلّغ دینی به نقاط مختلف کهگیلویه و بویراحمد مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اعزام 800 مبلّغ و مبلّغه در ماه مبارک رمضان به تمام نقاط استان خبر داد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-800-%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%91%d8%ba-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4559.aspx اخبارعمومی 2017/5/29 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-800-%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%91%d8%ba-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4559.aspx همایش طلایه داران تبلیغ در یاسوج همایش طلایه داران تبلیغ شهرستان بویراحمد در آستانه ماه مبارک رمضان با حضور جمع کثیری از روحانیون و مبلغان در یاسوج برگزار شد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-4560.aspx اخبارعمومی 2017/5/29 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-4560.aspx مساجد بهترین مکان برای تولید تفکرات دینی و اسلامی هستند رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بویراحمد گفت: مساجد بهترین مکان برای تولید تفکرات دینی و اسلامی هستند. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-4561.aspx اخبارعمومی 2017/5/29 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-4561.aspx حضور حداکثری در انتخابات نماد مردم سالاری دینی است مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد گفت: حضور حداکثری در انتخابات نماد مردم سالاری دینی است که تاکنون در عرصه های مختلف انتخابات تحقق پیدا کرده است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4557.aspx اخبارعمومی 2017/5/11 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4557.aspx بعثت پیامبر اکرم سرآغاز تحول اجتماعی در جامعه بشری بود مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد در جشن عید مبعث در دهدشت گفت: بعثت پیامبر اکرم سرآغاز تحول اجتماعی در جامعه بشری بود. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%af-4554.aspx اخبارعمومی 2017/4/27 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%af-4554.aspx مبعث در راستای تفکر برای مقابله با جهل و نادانی انجام شد سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنده در جلسات هفتگی هیئت رزمندگان اسلام گفت: مبعث در راستای تفکر برای مقابله با جهل و نادانی انجام شد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%85%d8%a8%d8%b9%d8%ab-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%87%d9%84-%d9%88-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af-4555.aspx اخبارعمومی 2017/4/27 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%85%d8%a8%d8%b9%d8%ab-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%87%d9%84-%d9%88-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af-4555.aspx امام موسی کاظم (ع) نماد خداجوئی،صبر و احسان هستند رئیس اداره تبلیغات اسلامی چرام گفت:امام موسی کاظم (ع) نماد خداجوئی،صبر و احسان هستند. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/چرام-234/%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85-(%d8%b9)-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%ac%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%8c%d8%b5%d8%a8%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-4552.aspx اخبار شهرستان ها 2017/4/24 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/چرام-234/%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85-(%d8%b9)-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%ac%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%8c%d8%b5%d8%a8%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-4552.aspx رسیدگی و اهمیت به امر قرآنی از واجبات زندگی است امام جمعه شهرستان گچساران در جلسه شورای عالی قرآنی گفت: رسیدگی و اهمیت به امر قرآنی از واجبات زندگی است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4553.aspx اخبارعمومی 2017/4/24 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4553.aspx ولایت محوری، مهم ترین شاخصه ارزیابی دینی است مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد گفت: ولایت محوری، مهم ترین شاخصه ارزیابی دینی است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4549.aspx اخبارعمومی 2017/4/18 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4549.aspx ارتقاء بصیرت دینی، محور برنامه های اعتکاف امسال در یاسوج مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد گفت: ارتقاء بصیرت دینی، امسال در استان محور برنامه های اعتکاف بود. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b5%db%8c%d8%b1%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-4550.aspx اخبارعمومی 2017/4/18 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b5%db%8c%d8%b1%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-4550.aspx برگزاری مراسم معنوی اعتکاف درسال96درباشت به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد،سید محمد کریمی کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی باشت گفت:مراسم معنوی اعتکاف با حضور پرشور خواهران در باشت برگزارشد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/باشت-233/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%8496%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%aa-4541.aspx اخبار شهرستان ها 2017/4/15 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/باشت-233/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%8496%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%aa-4541.aspx مراسم معنوی اعتکاف در شهرستان لنده و روستاهای تابعه برگزار شد http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/لنده-237/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-4542.aspx اخبار شهرستان ها 2017/4/15 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/لنده-237/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-4542.aspx اعتکاف کآرخانه خودسازی و تربیت اسلامی است مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد در جمع معتکفین گفت: اعتکاف کآرخانه خودسازی و تربیت اسلامی است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%81-%da%a9%d8%a2%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4543.aspx اخبارعمومی 2017/4/15 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%81-%da%a9%d8%a2%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4543.aspx اعتکاف راهی برای مقابله با هجمه‌های فرهنگی دشمن است رئیس اداره تبلیغات اسلامی چرام گفت:اعتکاف راهی برای مقابله با هجمه‌های فرهنگی دشمن است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/چرام-234/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%ac%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4544.aspx اخبار شهرستان ها 2017/4/15 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/چرام-234/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%ac%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4544.aspx برگزاری 80 مراسم جشن به مناسبت میلاد امام علی (ع) در کهگیلویه رئیس اداره تبلیغات اسلامی کهگیلویه از برگزاری 80 مراسم جشن به مناسبت میلاد امام علی (ع) در این شهرستان خبر داد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-80-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c-(%d8%b9)-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-4545.aspx اخبارعمومی 2017/4/15 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-80-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c-(%d8%b9)-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-4545.aspx 26 مسجد پذیرای معتکفین در شهرستان کهگیلویه رئیس اداره تبلیغات اسلامی کهگیلویه از اجرای سنت حسنه اعتکاف در 26 مسجد این شهرستان خبر داد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/دهدشت-232/26-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%aa%da%a9%d9%81%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-4546.aspx اخبار شهرستان ها 2017/4/15 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/دهدشت-232/26-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%aa%da%a9%d9%81%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-4546.aspx تشریح عملکرد یکساله اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با حضور در جلسه شورای اجتماعی در استانداری عملکرد یکساله این اداره را تشریح کرد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4547.aspx اخبارعمومی 2017/4/15 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4547.aspx اعزام 40 مبلّغ به مراسم اعتکاف شهرستان کهگیلویه معاون اداره تبلیغات اسلامی کهگیلویه از اعزام 40 مبلّغ به مساجد محل اعتکاف این شهرستان خبر داد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/دهدشت-232/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-40-%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%91%d8%ba-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-4548.aspx اخبار شهرستان ها 2017/4/15 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/دهدشت-232/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-40-%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%91%d8%ba-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-4548.aspx ظرفیت سازی برای حضور 14 هزار نفری مراسم اعتکاف در کهگیلویه وبویراحمد مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: ظرفیت و بستر را برای حضور 14 هزار شرکت کننده در مراسم معنوی اعتکاف در سطح استان مهیا کرده ایم. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-14-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4539.aspx اخبارعمومی 2017/4/8 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-14-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4539.aspx دیدار مدیر کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد با کارکنان اداره تبلیغات اسلامی چرام مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با کارکنان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان چرام دیدار کرد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7%d9%85-4540.aspx اخبارعمومی 2017/4/8 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7%d9%85-4540.aspx موفقیت در زمینه بهبهود اوضاع اقتصادی نیازمنداشتغال و حمایت از تولید داخلی است مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به نامگذاری سال توسط رهبر معظم انقلاب گفت: موفقیت در زمینه بهبهود اوضاع اقتصادی نیازمنداشتغال و حمایت از تولید داخلی است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%87%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4535.aspx اخبارعمومی 2017/4/5 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%87%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4535.aspx کارگاه آموزشی پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در یاسوج کارگاه آموزشی دو روزه با موضوع پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با حضور 80 روحانی مستقر و طرح هجرت در یاسوج برگزار شد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-4536.aspx اخبارعمومی 2017/4/5 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac-4536.aspx 13 مسجد در شهر دهدشت پذیرای معتکفین خواهد بود رئیس اداره تبلیغات اسلامی کهگیلویه از آمادگی 13باب مسجد برای برگزاری مراسم اعتکاف در شهر دهدشت خبر داد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/دهدشت-232/13-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%af%d9%87%d8%af%d8%b4%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%aa%da%a9%d9%81%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a8%d9%88%d8%af-4537.aspx اخبار شهرستان ها 2017/4/5 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/دهدشت-232/13-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%af%d9%87%d8%af%d8%b4%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%aa%da%a9%d9%81%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a8%d9%88%d8%af-4537.aspx همایش ملی نماز در کهگیلویه وبویراحمد برگزار می‌شود مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمدگفت: همایش ملی نماز در مردادماه 96 در یاسوج برگزار می‌شود. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af-4528.aspx اخبارعمومی 2017/3/8 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af-4528.aspx دیدار مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد با امام جمعه بهمئی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه وبویراحمد به شهرستان بهمئی سفر وبا امام جمعه این شهرستان دیدار وگفت وگو کرد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/دهدشت-232/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d9%87%d9%85%d8%a6%db%8c-4529.aspx اخبار شهرستان ها 2017/3/8 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/دهدشت-232/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d9%87%d9%85%d8%a6%db%8c-4529.aspx تنها راه علاج مشکلات و آسیب‌های اجتماعی تربیت دینی و علمی است رئیس اداره تبلیغات اسلامی چرام گفت:تنها راه علاج مشکلات و آسیب‌های اجتماعی تربیت دینی و علمی است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/چرام-234/%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4530.aspx اخبار شهرستان ها 2017/3/8 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/چرام-234/%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4530.aspx اعزام 40 روحانی به مناطق مختلف شهرستان کهگیلویه در ایام فاطمیه معاون تبلیغات اسلامی اداره تبلیغات اسلامی کهگیلویه از اعزام 40 مبلغ به مناطق مختلف این شهرستان در ایام فاطمیه خبر داد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/دهدشت-232/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-40-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c%d9%87-4531.aspx اخبار شهرستان ها 2017/3/8 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/دهدشت-232/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-40-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c%d9%87-4531.aspx برگزاری مراسم دسته روی عزاداری به مناسبت شهادت حضرت زهرا در دهدشت مراسم دسته روی عزاداری به مناسبت شهادت حضرت زهرا در دهدشت با حضور اقشار مختلف مردم و هیئت‌های مذهبی برگزار شد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/دهدشت-232/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%87%d8%af%d8%b4%d8%aa-4532.aspx اخبار شهرستان ها 2017/3/8 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-112/دهدشت-232/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%87%d8%af%d8%b4%d8%aa-4532.aspx برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان چاروسا با حضور مدیر کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد جشن تکلیف دانش آموزان بخش چاروسا با حضور مدیر کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در مصلای نماز جمعه‌ی این شهر برگزار شد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%aa%da%a9%d9%84%db%8c%d9%81-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%da%86%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4533.aspx اخبارعمومی 2017/3/8 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%aa%da%a9%d9%84%db%8c%d9%81-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%da%86%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-4533.aspx اعزام 30 نفر از مداحان شاخص کهگیلویه وبویراحمد جهت دیدار با مقام معظم رهبری مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد از اعزام 30 نفر از مداحان شاخص استان جهت دیدار با مقام معظم رهبری در سالروز ولادت حضرت زهرا (س) خبر داد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-30-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-4534.aspx اخبارعمومی 2017/3/8 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-30-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-4534.aspx فرهنگ فاطمی باید به‌عنوان یک منبع درسی در مدارس و دانشگاه‌ها تدریس شود مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد، گفت: سیره و فرهنگ فاطمی باید به‌عنوان یک منبع درسی در مدارس و دانشگاه‌ها تدریس شود. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%af-4527.aspx اخبارعمومی 2017/3/6 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%af-4527.aspx ترویج فرهنگ فاطمی، حلال مشکلات و آسیب های اجتماعی است مدیر کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد گفت: ترویج فرهنگ فاطمی، حلال مشکلات و آسیب های اجتماعی است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c%d8%8c-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4520.aspx اخبارعمومی 2017/2/22 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c%d8%8c-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4520.aspx کظم غیظ، بهترین راه کنترل خشم است مدیر کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه وبویراحمد در زمینه راههای کاهش آسیب های اجتماعی گفت: کظم غیظ بهترین راه کنترل خشم است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%da%a9%d8%b8%d9%85-%d8%ba%db%8c%d8%b8%d8%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%ae%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4521.aspx اخبارعمومی 2017/2/22 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%da%a9%d8%b8%d9%85-%d8%ba%db%8c%d8%b8%d8%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%ae%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4521.aspx سرمایه گذاری در بخش فرهنگی لازمه شکوفایی دیگر بخش هاست. مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمدگفت: سرمایه گذاری در بخش فرهنگی لازمه شکوفایی دیگر بخش هاست. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%87-%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa.-4522.aspx اخبارعمومی 2017/2/22 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%87-%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa.-4522.aspx تقدیر رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کهگیلویه وبویراحمد از مدیر کل تبلیغات اسلامی استان رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کهگیلویه وبویراحمد با ارسال لوح تقدیر به مدیر کل تبلیغات اسلامی استان از فعالیت های گسترده و مؤثر این اداره کل تقدیر کرد. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-4523.aspx اخبارعمومی 2017/2/22 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-4523.aspx تحول در حوزه مسجد از ضرورتهای فرهنگی در استان است مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمددر دیدار با سرهنگ زارع معاون بسیج مساجد و محلات سپاه فتح استان گفت: تحول در حوزه مسجد از ضرورتهای فرهنگی در استان است. http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4524.aspx اخبارعمومی 2017/2/22 http://www.tebyan-kb.ir/News/اخبار-عمومی-130/%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-4524.aspx