پرسش و پاسخ

+ طرح پرسش جديد
علی ابراهیمی

مسواک زدن درحال روزه چه حکمی داره؟؟

باسلام خدمت شما کاربرعزیز وآرزوی  قبولی طاعات وعبادات. مسواک زدن در حال روزه کراهت دارد.

علی

ایا میتوان در ماه رمضان مسافرت رفت

کاربر

چرا لباس احرام نباید «دوخته شده» باشد؟

مراسم حج یکی از عبادتهای گروهی است که باید با وارستگی کامل انجام گیرد. از این رو، باید حاجیان به پوشیدن دو تکه پارچه بسنده کنند و لباسهای رسمی و معمولی خویش را، که نشانه تمایز و اختلاف و گاه تفاخر و برتری است، از تن بیرون آورند و همه یکسان و همسان نمایند. به عبارت دیگر، حج تجلیگاه تساوی انسانها در برابر خداست و از این رو، لازم است حاجیان از هر چیز که پدیدآورنده گوناگونی است، به دور مانند و همه یکرنگ و یکسان در این مراسم بزرگ شرکت جویند.

 

منبع: کتاب پرسشها و پاسخ‏های مذهبی، ج 3، ص