کسی که بود شکافنده‌ی تمام علوم هزار حیف که از زهر کینه شد مسموم سر تو باد سلامت یا رسول ‌الله وصّی پنجم تو کشته شد، ولی مظلوم

۱۳۹۶/۶/۷ تعداد بازدید: ۳۶

نظرات

 نام:
 *نظر: