راه سعادت عزت در گرو عمل به تقوای الهی و دوری از دنیا می باشد

بسم الله الرحمن الرحیم

در مطلب قبل بیان گردید راه سعادت عزت در گرو عمل به تقوای الهی و دوری از دنیا می باشد دنیایی که انسان را از آخرت باز میدارد ومورد تائید پروردگار نمی باشد ولی دنیایی که به انسان عزت می بخشد و او را به خوب و منزلت می رساند مورد مدح دین مبین اسلام است ، زیرا بواسطه عمل در دنیا و زندگی طبق دستور و احکام الهی است که آخرت بشر ساخته و تضمین می گردد . زندگی اولیاء الهی و ائمه اطهار(علیهم السلام ) سراسر الگوی زیبنده ای است که می توان ازآن بهره جست و حقیقت را درآن جست.

در ادامه سخنان گهربار حضرت امیر(ع) می خوانیم که (ولاتاٌسفا علی شئی منها زوی عنکما)از چیزی که از دست شما رفته است تاٌسف نخورید،این کلام پرمغز وزیبا مصادیق و لطائف زیادی را در خود جمع نموده است. اگر به این مطلب عمل گردد آرامش در زندگی حکمفرما خواهد بود وگرنه اندوه و غم سراسر زندگی هر انسانی را فراخواهد گرفت، بعنوان مثال اگر شخصی یکی از غزیزانش که وابستگی زیادی به او دارد از دست بدهدو بخواهد دائماً در اندوه باشدو تاًسف بخورد یا اموال زیادی را از دست بدهد بطوری که زندگی او را دچار مشکل نموده است،اگر به این کلام متین توجه فرماید و به آن جامه عمل بپوشاند روح و روان او آزرده نخواهد شد و به آرامش نسبی دست خواهد یافت و در ادامه می فرمایند ( وقولا بالحق واعملا للاجر) سخن حق را بگوئید و برای اجر و پاداش کارکنید.گفتن سخن حق از خصوصیات هر انسان آزاده ای است و ما که پیرو دین مبین اسلام هستیم بر ما واجب گردیده است که به آن توجه نمائیم. سخن و کلام حق بیان کردن بازخوردها وبازتابهای مثبتی دارد که نتایج آن هم درجامعه و برروی روان شخص تاثیر گذار است. جامعه ای که حق وحقیقت درآن رواج دارد جامعه ای سالم و مورد اعتماد است،در این جامعه مردم از یکدیگر اطمینان و در حق کسی ظلم نمی گردد وظالم همیشه ذلیل و مظلوم غزتمند می باشد(وکونا للظالم خصما وللظلوم عونا..........ادامه).